آشنايي با دارو هاي ام اسلازم به ذکر است که ام اس بیماری است که تا بحال علاج مشخصی برای آن ارائه نگشته است و آشنايي با دارو هاي ام اس  تنها جهت رفع علائم و کند کردن سیر پیشرفت بیماری بسته به نوع آن مورد استفاده ی بیماران قرار می گیرد که به نوبه ی خود عوارض بسیاری را به جای می گذارد .بسیاری از داروها ی دیگر نیز همگی در مراحل تحقیق قرار دارند که آنها نیز هیچیک درمان قطعی را به همراه ندارند.

جوملا فارسی