گرفتگي ماهيچه ها

معمولا برای عضلات پاها اتفاق می افتد. در حدود 40 درصد افرادی که در مراحل اولیه ام اس هستند، این تجربه را دارند. در ام اس نوع پیشرونده گرفتگی عضلات برای 6 نفر از 10 نفر ام اسی اتفاق می افتد. بیمار ام اسی شاید دچار سفتی عضلات یا گرفتگی شدید و دردناک ماهیچه ها گردد.

جوملا فارسی