ام اس و بهداشت فردی

بهداشت به معنی وضعیت پویای فیزیکی، احساسی و روحی و اجتماعی می باشد که حتی می توان با وجود یک بیماری خاص و مزمن همانند ام اس بهداشت را حفظ کرد.
برای بیمار ام اس، طریق رسیدن به سلامتی فراتر و سخت تر از کنترل بیماری می باشد. ارتقای ارتباطات شخصی و کاری و شبکه های قوی حمایتی و فعالیت های تفریحی جایگاهی خاص در اجتماع داشتن و دریافت توجه کافی از اطرافیان، نقشی بسزا در نگاه بیمار ام اس خواهد داشت. اعضای خانواده و پرستاران شخص بیمار باید مراقب خود نیز باشند.
شخصی که پرستار بیمار است، خود نیز باید از سلامت فردی خوبی برخوردار باشد. یادتان باشد که حتی با وجود بهترین پرستاری و مراقبت، بیماران ام اس کامل دچار امراض دیگر می شوند. امراضی از قبیل اقسام آلرژی ها و یا بیماری های خودایمنی یا سرطان و مشکلات قلبی بیماران ام اس نباید هر بیماری که دچار آن می شوند را با بیماری ام اس و یا نشانه های آن اشتباه بگیرند. همواره رژیم غذایی مناسب و ورزش را در پیش بگیرند. از آنجایی که گلبول های سفید بعد از مبارزه با هر ویروس یا باکتری و یا عفونتی باعث تشدید علائم ام اس می شوند، پس بیمار ام اس باید مراقب باشد. دچار بیماری های عفونی و ویروسی نشود.

جوملا فارسی