ام اس و اشتغال

حفظ یک شغل با وجود ام اس
زندگی شغلی رضایت بخش همان گونه که برای هر شخص سالمی مهم است، برای بیماران ام اس، شغل نیز همان قدر اهمیت دارد. اما چنانچه شما به ام اس مبتلا هستید پیدا کردن شغلی که مناسب وضعیت فیزیکی و مهارت ها و علایق و توانمندی هایتان باشد بسیار چالش برانگیز است.
می بایست خدماتی برای بازتوانی شغلی افراد مبتلا به ام اس و ارزیابی جهت کمک به آنها برای یافتن کار مناسب یا حفظ شغل حاضر شخص بیمار ارائه گردد.

چطور شغلی را بیابم که با مهارت های من سازگار باشد؟

ارزیابی شغلی و بازتوانی می تواند به یافتن شغل که مناسب مهارت و توانایی فرد بیمار باشد، کمک کند. ارزیابی شغلی مهارت های قابل انتقال شخص بیمار را آزمایش می کند و شایستگی ها و علایق شخصی فرد را مورد آزمایش قرار می دهد و به کشف نقاط قوت و محدودیت های فرد برای کار می پردازد. این ارزیابی توانمندی های کلی بیمار و نیازهای خاص و علایق او را می سنجد. مشاوره های انفرادی و گروهی به فرد بیمار کمک می کند که به سرکار برگردد و بر مشکلات غلبه کند و به حل مسائل ذیل کمک می کند:
1- تطبیق دادن خود با ناتوانی
2- ترس از آسیب دیدگی
3- ترس از تغییرات
4- روش سازی محدودیت های عملی
5- فاکتورهایی که بر انگیزه و مزایای کار تاثیر می گذارند.
6- انتظامات کارفرما و کارگر
7- نوشتن رزومه
8- مصاحبه استخدامی و شغلی
9- توصیه نامه های شغلی

چطور بفهمیم که آیا در محل کار جدیدمان ایمنی داریم؟
مشاور می تواند کار شما را مشاهده کند و وظایف کاری خاصی را محول نماید که از این طریق به کشف توانمندی شما بپردازد و بفهمد آیا می توانید کار خاصی را که به شما محول می شود، انجام دهید یا خیر. مشاور سپس کارها و وظایف شغلی خاصی را تعریف می کند که با انجام آن شما می توانید با ایمنی بالاتر به کار خود ادامه دهید.

جوملا فارسی