ام اس و ازدواج

ام اس و ازدواج :او به تازگی نامزد کرده بود که مبتلا به ام اس شد و بعدها، ازدواجش به جدایی انجامید. او می گوید: بیماری ام اس تنها عامل جدایی از همسرش بوده است.

او می گوید: وقتی نامزد بودیم، نامزدم گفتم که مبتلا به ام اس شده ام و نمی خواستم مطلب ناگفته ای بین ما وجود داشته باشد و از نامزدم نیز مطمئن بودم، او می گوید: نامزدم سابق بر این همکارم بود و ما هفت سال نامزد بودیم و با هم کار می کردیم و چیزی که باعث شد با م ازدواج کنیم، مهر و محبت روزافزونی بود که در وجود همسرم می یافتم. پس از ازدواج پی بردیم که دیگر نمی توانیم پا به پای هم در خیابان قدم بزنیم! عملکرد جنسی ضعیف در بیماران ام اس هیچ نشانه ظاهری ندارد و ریشه آن نیز مشخص نیست. دانشمندان عملکرد جنسی ضعیف در بیماران ام اس را به سه گروه تقسیم کرده اند.
گروه اول – آن دسته از مشکلات جنسی هستند که به علت تشکیل و وجود پلاک و آسیب دیدگی نخاع و کانال های اعصاب به وجود می آید و بر مسائلی همانند ارگاسم ها و هیجانات جنسی تاثیر می گذارد.
گروه دوم – شامل آن دسته از مشکلات جنسی هستند که به علت مصرف داروهای بیماری ام اس پدید می آیند و از عوارض مصرف داروها می باشند. برای مثال برخی بیماران ام اس از اینکه مشکل کنترل ادرار دارند، وحشت دارند که بر عملکرد جنسی آنها نیز تاثیر می گذارد.

گروه سوم – این است که تصویر مشخص بیمار از خودش دچار دگرگونی می شود و گروهی از مسائل روانشناسی و فرهنگی و اجتماعی نیز نقش ایفا می کنند. شخص بیمار گاهی اعتماد به نفس خود را از دست می دهد.

جوملا فارسی