معرفی جامعه حمايت از بيماران ام.اس ايران

به حول و قوه الهی در یک فرآیند از پیش تعیین شده برای نخستین بار در يك حرکتی عظیم و ملی ، به همت و مشاركت تنی چند از بیماران دردمند ام.اس و با احساس درد مشترک و تشويق خانواده های آنان ، با یک هدف مشخص و با برگزاری جلسات منظم و مداوم ، بر آن شديم برای رسیدگی به مسائل و مشکلات مختلف این قشر از جامعه و همچنين حمايت موثر از اين بیماران راهکارهای مناسب و منطقی را بررسی و تفسیر نموده و از همان ابتدا در زوايای مختلف با تشکیل کار گروههایی جهت تسکین آلام مبتلایان به این عارضه به طرح موضوع حمایت از بیماران M.S ايران پرداخته و به ضرورت شکل گیری تشكيلاتی در اين خصوص فعالیتهای خود را پیگیری و بر آن تاکید شد و حاصل اين تلاش به رغم وجود مشكلات دست و پا گیر فراوان ، به پشوانه حضور خالصانه موسسین سرانجام جامعه حمايت از بيماران ام.اس  ايران در سال 1385 حسب موازين قانونی سازمانهای مردم نهاد بعنوان يك سمن حمايتی ، خيريه و مردمی پس از اخذ مجوز فعاليت در سطح ملّـی از وزارت كشور و سازمان بهزيستی كشور با شماره 21200 ثبت گرديد و فعالیت خود را آغـاز نمود.

پرداخت آنلاین

جوملا فارسی